De midlifecrisis in kort bestek

Get real
 
Get-real is een website die een realistisch beeld wil geven van wat een midlifecrisis inhoudt, hoe die verloopt en welke factoren bijdragen aan het ontstaan ervan.  Amerikaans onderzoek wijst uit dat ruim twintig procent van de mannen te maken krijgt met een midlifecrisis. Gezien de gelijkenis tussen beide culturen zal dat percentage in Nederland niet veel lager liggen. Toch leidt het verschijnsel midlifecrisis in Nederland een wat schimmig bestaan. Het woord roept vooral associaties op met mannen op leeftijd die zich weer als jongens gaan gedragen, een rode sportauto willen en een jongere vrouw.
De betreffende mannen blijken geen types die nooit hebben willen deugen, maar waren het grootste deel van hun leven verantwoordelijke huisvaders. Wie verder wil kijken dan het eerder genoemde clichébeeld, is tot dusver vooral aangewezen op Amerikaanse bronnen. Daar wordt een midlifecrisis gezien als de uiting van een al langer sluimerende, onderliggende depressie die nooit als zodanig herkend is. 
Een dergelijke verborgen depressie is meestal al op jonge leeftijd ontstaan. De depressie wordt niet herkend omdat de man al vroeg in zijn leven verdedigingsmechanismes ontwikkelt tegen de negatieve gevoelens die ermee gepaard gaan. Bijvoorbeeld door sterk op activiteiten of gedrag te focussen dat compensatie biedt voor die negatieve gevoelens. Die aanpak werkt tot op zekere hoogte en tot een bepaalde leeftijdsfase. Dan volstaan de bestaande verdedigingsmehanismes vaak niet meer. De depressie die zo lang onderdrukt is, komt dan alsnog naar de oppervlakte. De man ervaart dat hij niet is wie hij wil zijn. Dat al zijn inspanningen en harde werk hem niet gelukkig hebben gemaakt. Dat hij kansen en ervaringen heeft gemist. Dat zijn dromen niet zijn uitgekomen.
Hij is vaak met name teleurgesteld in zijn huwelijksleven. Hij vindt de relatie met zijn vrouw niet meer bevredigend. Hij voelt zich in haar ogen al lang niet meer de held van vroeger. Hij krijgt steeds vaker het gevoel het bij haar toch nooit goed genoeg te kunnen doen. Hij gaat zich afvragen of ze wel echt van hem houdt. En of het huwelijk misschien van het begin af aan niet een grote vergissing is geweest. Vaak begint hij in deze fase een verhouding met een andere vrouw.
 


Zo denkt ook Robert - huisarts in midlifecrisis uit de tv-serie 'Volgens Robert' - dat de relatie met zijn vrouw Jacqueline de reden is van de onvrede die hij ervaart in zijn huidige leven.
Therapeute Lea denkt er het hare van: "Jacqueline is niet het hekwerk waar jij op stuk loopt. Ze is het hekwerk waarbinnen jij al die jaren hebt kunnen functioneren".
Robert voelt zich ondertussen hevig aangetrokken tot de ruim twintig jaar jongere Jasmijn en heeft een scooter, een hippe nieuwe jas en sneakers aangeschaft.
Zo past hij naadloos in het eerder genoemde beeld van een man in midlifecrisis. Een wat oudere man die van de ene dag op de andere het roer omgooit in de hoop zijn zijn lang vervlogen jeugd te herleven.
     
 

 

Het gedrag van de man in midlifecrisis komt als een enorme schok voor zijn vrouw. Het lijkt wel alsof haar man een totaal andere persoon is geworden. Hij is niet meer voor rede vatbaar en trekt zich weinig aan van haar woede, ongeloof en verdriet. Als het bestaan van de verhouding bekend wordt, heeft de man vaak al min of meer besloten met die andere vrouw door te gaan. Zijn eigen vrouw die hiermee geconfronteerd wordt, heeft twee keuzes. Scheiden en zo goed mogelijk proberen haar eigen leven weer op te pakken. Of proberen de relatie met haar man weer te herstellen. Dat laatste lijkt in eerste instantie bijna onmogelijk. Haar man heeft emotioneel al afstand van haar genomen. Hij ziet de relatie met haar namelijk als de voornaamste oorzaak van zijn negatieve gevoelens.
Omdat de man in midlifecrisis de - verborgen -  depressieve gevoelens niet onderkent, zal hij in eerste instantie zijn heil zoeken in veranderingen buiten zichzelf. Pas veel later gaat hij zich realiseren dat die externe veranderingen niet opleveren wat hij ervan verwacht. Hij merkt dan dat de nieuwe realiteit een kopie dreigt te worden van de oude die hij juist probeerde te ontvluchten. Dan lukt het hem vaak niet meer de depressie nog langer te onderdrukken. Pas daarna komt het inzicht dat hij zijn eigen problematiek moet gaan oplossen. Op eigen kracht of met hulp van een therapeut. Al dan niet in combinatie met antidepressiva. Het hele midlifecrisisproces kan een flink aantal jaren duren. Sommige mannen komen nooit tot dat inzicht en de bijbehorende zelfreflectie. Die gaan door op het ingeslagen pad en berusten in de status quo. Ook al heeft die niet opgeleverd wat ze ervan verwachtten.
 
 
Het perspectief van de vrouw 
 
Een midlifecrisis komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Maar op deze website ligt de nadruk op het perspectief van de vrouw van een man in midlifecrisis en wordt dus uitgegaan van de mannelijke variant. 
Get-real wil vrouwen informeren over de kenmerken, de oorzaak, de aard, het verloop en de impact van een midlifecrisis, zodat ze een realistisch, samenhangend en begrijpelijk beeld krijgen van het proces dat hun man doormaakt en wat daarin hun eigen opties zijn.