De andere vrouw

Bij haar is hij de held

Zij wordt in de midlifecrisis literatuur vaak de soulmate genoemd. Zij is de vrouw die naar jouw man opkijkt, naar hem luistert en hem het gevoel geeft dat hij het antwoord is op al haar problemen. Haar grootste verdienste is dat zij op het juiste moment in zijn leven komt. Hij voelt zich niet gelukkig en het feit dat er nu een vrouw is die hem zo geweldig vindt, doet wonderen voor zijn ego. Ze hebben een leuk contact, een klik, en gaan steeds meer over persoonlijke dingen praten. Er komt een punt dat ze zich realiseren dat er meer is dan een gewone vriendschap. Dat besef brengt hun nog dichter bij elkaar. Ze delen een schuldig geheim. Want hij is getrouwd en zij mogelijk ook. Het feit dat ze een grens hebben overschreden, zien ze als bewijs dat er iets heel bijzonders tussen hun is. Ze begrijpen elkaar zo goed. Alles klopt. Het moet wel echte liefde zijn. Daar kunnen ze zich niet tegen verzetten. De frequentie en de intimiteit van het contact neemt toe. Ze krijgen een seksuele relatie. Je man voelt zich wel schuldig. Maar niet zo schuldig dat hij er mee stopt. Als hij zich zo goed voelt bij een andere vrouw, is dat dan geen bewijs dat de relatie met jou eigenlijk voorbij is?

  
Wie is de andere vrouw? 
  
 
De andere vrouw is zelf vaak ook iemand die beschadigd is of problemen heeft.  In de Amerikaanse literatuur wordt de verbinding tussen man in midlifecrisis en soulmate beschreven als 'misery needs company'. Ze zijn elkaars reddingsboei. Ze voelen perfect aan wat de ander nodig heeft en voorzien in die behoefte. Hun relatie is bij uitstek een 'red mij' relatie. Een poging om het oude leven en alle pijnlijke en verwarrende emoties die daarmee samenhangen zo snel mogelijk achter zich te laten in de roes van een nieuwe verliefdheid. 
Het belangrijkste pluspunt van de andere vrouw is dat zij je man bewondert en zich kritiekloos opstelt. Daarom voelt hij zich zo goed bij haar. Zij gelooft in zijn verhaal en vraagt niets van hem dat hij niet kan geven. Hij lijkt bij haar niet te kunnen falen
 


 
 

Bij jou voelt hij zich tekortschieten
 
Thuis merk jij dat hij lusteloos is. Of juist prikkelbaar. Hij heeft ook vaker kritiek op allerlei dingen. Wat zijn klacht ook precies is, het komt er vaak op neer dat hij zich in de relatie met jou niet goed voelt. Hij gaat zich steeds bozer en miskender gedragen. Je hebt het gevoel dat de dingen waar hij zich zo over opwindt niet het echte probleem zijn. Maar je hebt geen idee wat er dan wel aan de hand is. Er is een logische verklaring voor het gedrag van je man. Als hij bij de soulmate is, voelt hij zich goed. Zij biedt troost, afleiding en alle meeslepende gevoelens die met een verliefdheid gepaard gaan. De depressieve gevoelens waar hij al een tijd last van heeft, verdwijnen bij haar als sneeuw voor de zon. Als hij bij jou is, voelt hij zich beduidend minder goed. Het probleem ligt dus bij jou. Bij hoe jij hem behandelt. Vandaar de verwijten en de boosheid.
 
  

Hij maakt jou verantwoordelijk voor zijn negatieve gevoelens

Bij jou is hij niet het antwoord op alle problemen. In de relatie met jou is hij misschien wel zelf het probleem. Ergens beseft hij ook wel dat hij al een tijd geen echt aardige, betrokken partner meer is. Het lukt hem gewoon niet meer om jouw held te zijn. Dat versterkt zijn negatieve gevoelens over de relatie met jou. Hij voelt zich ook schuldig vanwege zijn relatie met de andere vrouw. Weer een negatief gevoel waar hij niet op zit te wachten. Hij gaat jou associeren met alle negatieve emoties die hij ervaart. Hij heeft het gevoel dat je hem niet echt waardeert en hem niet nodig hebt. Daarom is hij bezweken voor de andere vrouw die dat wel uitstraalt.
 

Wat houdt de man in midlifecrisis en de andere vrouw bij elkaar?
 
In eerste instantie houdt de verliefdheid ze bij elkaar. Door de bijbehorende chemische roze wolk zien ze vooral de geidealiseerde versie van de ander. Daarbij zijn ze ook om andere redenen erg afhankelijk van elkaar. De man heeft veel opgegeven en staat met lege handen als deze relatie zou mislukken. Hetzelfde kan ook voor de andere vrouw gelden. Ook het besef een grote rol gespeeld te hebben in het einde van elkaars relatie, maakt hun samenzijn allesbehalve vrijblijvend.
Bovendien is het voor de man erg belangrijk om te blijven geloven dat hij een juiste keuze heeft gemaakt door bij zijn vrouw weg te gaan. Als hij bij de nieuwe vrouw ook niet gelukkig blijkt, dan ligt de oorzaak misschien toch bij hemzelf. Een inzicht dat hij hij nu juist met man en macht probeert te vermijden. Hij zal dus erg zijn best doen om de nieuwe relatie te laten slagen. De keuze van de man in midlifecrisis voor de andere vrouw is vaak een veilige. Dit wordt 'down-affairing' genoemd. Hij is niet zozeer op zoek naar een vrouw die beter, slimmer, leuker of mooier is dan zijn eigen vrouw. Hij wil vooral een vrouw die hem bewondert en nodig heeft. Iemand die weinig eisen stelt omdat ze hem niet kwijt wil raken.

 
Wat gebeurt er na verloop van tijd?

Als de tijd verstrijkt en de verliefdheid afneemt, lukt het niet meer om continu aan elkaars ideaalbeeld te voldoen. De andere vrouw kan ook kritischer worden en meer eisen gaan stellen. De man voelt zich dan ontoereikend en belandt weer in het patroon waaraan hij juist wilde ontsnappen. Hij is terug bij af. Wat er daarna gebeurt, is onzeker. De man kan er voor kiezen om met de andere vrouw door te gaan. Hij is er in de relatie met haar misschien niet gelukkiger op geworden, maar hij ziet geen andere uitweg meer en legt zich neer bij de situatie. Het is ook mogelijk dat een van de twee de relatie verbreekt. Als dat gebeurt, lukt het de man vaak niet meer om de depressie nog langer te onderdrukken. Al zijn oude negatieve gevoelens komen dan naar de oppervlakte. Ook het tot dusver onderdrukte besef wat hij met zijn gedrag bij zijn vrouw en familie heeft aangericht. 
Deze fase is het keerpunt in de midlifecrisis. De depressie wordt niet langer ontkend. De man beseft dat hij de oorzaak bij zichzelf moet aanpakken om zijn leven weer op orde te krijgen. Meestal gebeurt dit met hulp van een therapeut en eventueel antidepressiva. Sommige mannen komen nooit zo ver. Het onder ogen zien van de depressie is te bedreigend. Ze trekken zich nog verder terug in hun eigen wereld of beginnen een volgende replay affaire.

Lees ook: http://www.get-real.info/blog/11/De_soulmate.blog