Over deze site

Waarom deze website?
In 2012 overkwam het mij. En net zoals alle vrouwen voor mij was ik verbijsterd door wat er gebeurde. 
Mijn overheersende gedachte was 'dit kan niet waar zijn'. Want dan zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Mijn man is een harteloze ellendeling. Of ik ben zelf vreselijk tekortgeschoten.
Of was er een andere verklaring mogelijk? Ik kon me er niets bij voorstellen. Totdat ik op het internet op de term midlifecrisis stuitte. Ik ging alles lezen wat ik er over kon vinden. Er bleek in Nederland opvallend weinig samenhangende informatie beschikbaar op het internet. Dus zocht ik door. Ik kwam terecht op een aantal grote Amerikaanse sites die meer achtergrondinformatie gaven over allerlei aan de midlifecrisis gerelateerde onderwerpen. Maar ieder artikel was door een andere auteur en in een andere stijl geschreven.
Met deze website is een poging gedaan al die deelinformatie uit verschillende bronnen samen te brengen in een logisch samenhangend verhaal. Daarbij ligt de nadruk op de grote gemene deler in het gedrag en de uitspraken van midlifecrisis mannen. Get-real claimt niet 'de waarheid' over het verschijnsel midlifecrisis of een wetenschappelijke benadering ervan te bieden. Het doel van de website is vooral om een toegankelijke en praktische eerste bron van informatie voor vrouwen met een man in midlifecrisis te zijn. In de hoop dat meer kennis over wat een midlifecrisis precies inhoudt de situatie voor hun begrijpelijker maakt. En daardoor hopelijk ook hanteerbaarder.
 
 
Verantwoording van het gekozen standpunt
  
Alle informatie op deze website is gebaseerd op de Amerikaanse visie dat een midlifecrisis een uiting is van een al langer sluimerende, onderliggende depressie. Die visie biedt een logische verklaring voor het ontstaan, de kenmerken en het verloop van het midlifecrisisproces.  Wat zichtbaar wordt in dat proces is niet de depressie zelf, maar de strijd van de man om die depressie onder controle te houden.
Er lijkt in Nederland helaas weinig aandacht voor de midlifecrisis en de verborgen depressie te zijn. In dat vacuum biedt de amerikaanse visie informatie die op deze site beschikbaar wordt gemaakt. Met het gebruik van de term verborgen depressie wordt niet bedoeld het gedrag van de man te medicaliseren. De term wordt gebruikt om inwendige pijn en onvermogen resulterend in extern compensatie,- en afreageergedrag te beschrijven.  
 
 
Meer begrip voor de man in midlifecrisis 
 
Het gedrag van een man in midlifecrisis is vaak onbegrijpelijk, onrespectvol en kwetsend. Zijn vrouw en familie kunnen een hartgrondige afkeer van hem krijgen als ze de diepere achtergrond van dat gedrag niet kennen. Het besef dat hij vecht tegen een depressie kan leiden tot meer begrip. Mannen in midlifecrisis voelen zich vastgelopen, mislukt en niet geliefd. Ze weten zich geen raad met deze gevoelens. En proberen daaraan te ontsnappen door een groot deel van hun oude leven achter zich te laten en een nieuw en beter leven te beginnen. Ze zien niet hoe ze zich in het oude leven ooit weer waardevol en geliefd kunnen voelen. Ze hebben gedaan en gegeven wat ze konden. Ze voelen zich machteloos en leeg. Ze zien geen andere uitweg meer dan het oude leven te verlaten. 
 
 
De positie van de vrouw tijdens de midlifecrisis  
 
Als de vrouw beseft dat de midlifecrisis van haar man in feite een gevecht tegen de depressie is, gaat zij haar eigen rol daarin anders zien. Ze beseft dat zij niet de oorzaak van de crisis is en die ook niet had kunnen voorkomen. Want hoewel het gedrag van de man vaak leidt tot een relatiecrisis, komt het voort uit een identiteitscrisis.
Dat is enerzijds een grote opluchting. Anderzijds is het heel ontmoedigend. Want zij staat in feite volledig buiten spel tijdens het hele proces. Ze kan geen actieve, positieve bijdrage leveren. Het enige dat ze kan doen is haar man tijd en ruimte geven om tot inzicht te komen dat de verandering die hij zoekt uit hemzelf moet komen. 
Hoe lang het hele veranderingsproces duurt is onzeker. Het is zelfs niet zeker dat die verandering er zal komen. Gezien deze onzekerheden is het aan de vrouw om te bepalen of en zo ja hoe lang ze haar man die tijd wil en kan geven.
 
       
Makkelijker gezegd dan gedaan
 
"Gezien deze onzekerheden is het aan de vrouw om te bepalen of en zo ja, hoe lang ze hem die tijd wil en kan geven'.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Juist door haar inzicht in de midlifecrisis en de er aan ten grondslag liggende depressie, beseft de vrouw dat haar man geen harteloze ellendeling is. Hij is grondig ontmoedigd en ziet blijkbaar geen
andere mogelijkheid meer dan de keuze die hij gemaakt heeft. Dit besef en de liefde en loyaliteit die er zo lang geweest zijn, maken het voor de vrouw vaak moeilijk om los te laten en voor zichzelf te kiezen. Haar man lijkt alle gevoelens die hem positief aan zijn oude leven verbinden, geblokkeerd te hebben. Maar zij herinnert zich de man die hij was en de liefde die er was. Ze zal meestal dus pas kunnen loslaten als ze voelt dat er echt geen andere keuze meer is. Iedere vrouw in deze situatie moet zelf ervaren of beslissen wanneer dat het geval is. Voor alle eerder genoemde communicatieregels geldt dat het niet meer dan verstandige richtlijnen zijn. Er is helaas geen gegarandeerde succesmethode. Ook op dit punt moet de vrouw dus zelf bepalen wat voor haar en haar situatie wel en niet werkt.