Kenmerken midlifecrisis

  1. Kenmerken van een midlifecrisis : Zie hieronder
  2.  
Fases en duur 
  3. 
Midlife veranderingen 
  4.
Impact en afloop
  5. Onrust en onvrede in de midlifefase
  6.  Mannen over hun midlifecrisis

 
 
       
Kenmerken van een midlifecrisis
 
Het belangrijkste kenmerk van een midlifecrisis is dat de man in vrij korte tijd een heel andere persoon lijkt te zijn geworden. De rode lijn in de keuzes die hij vanaf dat moment maakt, is de wens om een groot deel van zijn oude leven achter zich te laten om in een nieuw leven een betere versie van zichzelf te kunnen worden. Hieronder volgt een overzicht van de kenmerken die een sterke indicatie zijn dat er sprake is van een midlifecrisis.  
  • De man gedraagt zich in veel opzichten totaal anders dan daarvoor
  • Hij mist de vroegere emotionele betrokkenheid bij zijn vrouw
  • hij wil niet meer investeren in zijn huwelijk en staat meestal niet meer open voor therapie
  • Hij blijkt vaak verliefd op een ander (de soulmate) waarmee hij ook een seksuele relatie heeft
  • Hij heeft hier geen schuldgevoel over omdat hij zich erg tekortgedaan voelt in de eigen relatie
  • Hij voelt en uit veel boosheid en verwijten jegens zijn vrouw. Alsof het allemaal haar schuld is
  • Hij neemt geen eigen verantwoordelijkheid voor de problemen die hij wil ontvluchten
  • Hij benadert alles vanuit zijn eigen behoeftes en heeft geen oog voor wat zijn gedrag aanricht
  • Hij vermijdt contacten of situaties die hem het gevoel geven dat hij zich moet verantwoorden
  • Hij belandt daardoor in een sociaal isolement en wordt erg afhankelijk van de soulmate
  • Hij heeft stemmingswisselingen. Varierend van erg boos, verongelijkt of juist emotieloos
  • Hij sluit zich af van zijn vrouw, vrienden en familie. Hij vertrouwt alleen op zich zelf.
  • Hij heeft het gevoel dat hij bestaande banden moet verbreken om zich weer beter te voelen
  • Hij verandert zijn lifestyle en richt zich voornamelijk op nieuwe mensen en activiteiten
  • Hij heeft de sterke overtuiging niet anders te kunnen handelen dan hij doet
  • Hij kan irrationele financiele en andere beslissingen nemen

 

Wanneer is vreemdgaan en het vertrek van de man een indicatie voor een midlifecrisis?

In de meerderheid van de gevallen van mannen met een midlifecrisis, is er een andere vrouw in het spel. Maar dat is geen noodzakelijke voorwaarde om van een midlifecrisis te kunnen spreken. Anderzijds heeft niet iedere man die tijdens midlife een relatie met een ander krijgt en zijn vrouw verlaat een midlifecrisis. Daar kunnen ook andere redenen voor zijn. Bijvoorbeeld dat er al veel langer een patroon was van steeds terugkerende ernstige conflicten en onvrede. Of dat  man en vrouw binnen de relatie feitelijk al hun eigen weg gingen en over en weer nog maar weinig verwachtingen van elkaar hadden. In beide gevallen zal het vertrek van de man dan geen grote verrassing voor zijn vrouw zijn. Maar als de verhouding met de andere vrouw en het vertrek van de man wél  als een grote schok voor haar en de omgeving komt én er is sprake van een groot deel van de bovenstaande gedragskenmerken, dan is een midlifecrisis de meest voor de hand liggende oorzaak.

 
Thuisblijvers en thuisverlaters
 
Niet alle mannen willen het huis en het huwelijk verlaten. Als de man wel een relatie met een andere vrouw heeft, zal hij die meestal geheim proberen te houden. Het komt ook voor dat hij open kaart speelt en zijn vrouw meldt dat hij de vrijheid wil om seksuele relaties met andere vrouwen aan te gaan.
De mannen die wel weggaan, vallen onder een van de volgende drie contacttypes:

1.
In en uit (Boomerang)
2. Zo nu en dan (Touch and go)
3. Ver weg (Vanisher)

Het 'In en uit' type blijft steeds contact met de thuisbasis zoeken. Het kan zijn dat hij de kinderen als excuus gebruikt voor zijn frekwente aanwezigheid. Soms komt hij om zijn ongenoegen te spuien. Andere keren kan hij met spijtbetuigingen komen en zeggen dat hij zijn vrouw absoluut niet kwijt wil. Bij dit type ligt een valse verzoening vaak op de loer.
Het 'Zo nu en dan' type zoekt veel beperkter en terughoudender contact. Bijvoorbeeld op feestdagen of andere speciale gelegenheden. Ze geven of vragen niet expliciet informatie. Maar die contactmomenten kunnen wel een manier zijn om te peilen hoe hun vrouw tegenover ze staat.
Het 'Ver weg' type lijkt het liefst iedere vorm van communicatie te vermijden. Emotionele pogingen om met hem in contact te komen, leiden meestal alleen maar tot nog verdere terugtrekking. Over praktische en zakelijke dingen kan het best per mail gecommuniceerd worden. Hoewel er geen garantie is dat hij ook antwoord geeft.
Welk type de man is zegt niets over de duur van het hele proces of de kans op verzoening.