Wanneer is een verzoening kansrijk?

Hij wil terug
 
Stel je voor dat hij tijdens de replayfase op een dag plotseling onaangekondigd voor je deur staat.
Hij zegt dat hij een grote vergissing heeft gemaakt en dat hij terug wil komen. Hij is ontredderd en berouwvol. Hij kijkt je aan en hij lijkt weer op de man die hij vroeger was.
Waarschijnlijk wil je niets liever dan alle ellende van de afgelopen tijd zo snel mogelijk achter je laten. Veilig terug naar weer bij elkaar horen en het vertrouwen dat echte liefde uiteindelijk alles overwint. Geloven dat alles wat er gebeurd is niet meer was dan een afschuwelijke nachtmerrie die nu voorgoed voorbij is. Zodat  alles wat goed en mooi was in de relatie weer kan opbloeien. Lang en gelukkig verder leven en alle problemen achter je laten. Dat verlangen is heel begrijpelijk na alles wat er is gebeurd. Maar het is niet reeel.
 
 
Het replay leven valt toch tegen
 
Zijn wens om terug te komen lijkt oprecht. Hij zegt dat hij verkeerde keuzes gemaakt heeft. Dat jij toch de ware voor hem bent en dat hij je niet kwijt wil. Hij heeft spijt dat hij je verdriet heeft gedaan. Hij lijkt in te zien dat weggaan bij jou niet de juiste oplossing was. En jij wil niets liever dan hem geloven. Maar een man die teruggaat naar zijn vrouw omdat het replay leven hem om wat voor reden dan ook tegenvalt, is zelf niet veranderd. Hij verwacht nog steeds dat iemand anders hem geeft wat hij nodig heeft om gelukkig te zijn. Eerst was jij die ander, toen de soulmate en nu ga jij weer in de herkansing.
 
 
Valse verzoening
 
Daarom wordt een verzoening die te vroeg komt een valse verzoening genoemd. Jij ziet wat je wilt zien. Namelijk dat hij tot inkeer is gekomen en beseft dat hij jou wil. Hij ziet ook wat hij wil zien. Een vrouw die dolgelukkig is dat hij terug is. En dat is het gevoel dat hij zoekt. Een ander bij wie hij zich geliefd en waardevol voelt. Want dat is een gevoel dat hij zichzelf niet kan geven.
Als er sprake is van zo'n valse verzoening komen de oude problemen snel weer terug. Hij is nog niet ver genoeg gevorderd in het midlifecrisis proces om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de gewenste veranderingen in zijn leven. De kans is dus groot dat hij in het oude patroon terugvalt. De verzoening houdt dan geen stand.
 
 
Wanneer is een verzoening kansrijk?
 
Een verzoening is alleen kansrijk als de man verantwoordelijkheid voor zijn gedrag neemt en bereid is om zijn eigen problematiek onder ogen te zien en op te lossen. Zo lang hij oplossingen buiten zichzelf zoekt, is er geen stabiele, bevredigende relatie mogelijk. Tot en met de replay fase neemt de man deze verantwoordelijkheid nog niet. Dat is ook de reden dat het niet zinvol is om relatiegesprekken met hem te hebben. Het is niet zo dat hij in de replay fase geen nieuwe inzichten kan hebben. Hij kan zich daar alleen nog niet blijvend naar gedragen. Zijn gedrag en zijn stemmingen zijn onvoorspelbaar. Soms ervaar je in het contact de oude intimiteit. Dan is hij heel open en vertrouwt hij je zijn diepste gevoelens toe. Maar in een volgend gesprek kan hij weer afstandelijk of verwijtend zijn. Je weet dus nooit echt waar je met hem aan toe bent.
Daarom zijn gesprekken over een verzoening meestal pas zinvol na de replay fase en de daarop volgende depressie.
Tijdens de depressie is de man nog heel erg op zich zelf gericht. Hij moet met zichzelf in het reine komen en dat moet hij alleen doen. Of met professionele hulp. Pas als hij met dat proces een eind op weg is, komt er genoeg rust en ruimte om te praten over wat er gebeurd is en eventueel te onderzoeken welke rol jullie in de toekomst in elkaars leven kunnen hebben.
 
  
Neem de tijd!
 
Als je man uiteindelijk zijn midlifecrisis weet te overwinnen en daar emotioneel volwassener uitkomt, is dat een goed uitgangspunt om te kijken of een verzoening mogelijk is. Ondertussen heb jij  - misschien tegen wil en dank, maar onvermijdelijk - ook een verdere ontwikkeling doorgemaakt. Een verzoening is uiteraard alleen een mogelijkheid als jullie daar allebei voor openstaan.
Sommige vrouwen hebben ondertussen hun leven zo anders ingericht dat een hernieuwde  relatie voor hun een gepasseerd station is. Sommige mannen zijn zo ontmoedigd door het inzicht in de  schade die ze hebben aangericht dat ze geen initiatief tot contact en herstel durven nemen. 
 
 
     
Door alles wat er gebeurd is tijdens zijn midlifecrisis zal je vertrouwen
in je man inderdaad ernstig beschadigd zijn.
Om samen door te kunnen gaan, zal hij dat vertrouwen moeten herstellen.
Want alles met de mantel der liefde bedekken is geen optie.
Maar het hem de rest van zijn leven nadragen ook niet.
Zoek dus samen naar een manier waarop hij dat vertrouwen kan herstellen. Dat is het fundament van de nieuwe relatie.
Jullie hebben allebei wezenlijke veranderingen doorgemaakt.
Neem de tijd om opnieuw af te stemmen of en zo ja hoe jullie samen verder willen gaan.

.