Het verband tussen een midlife crisis en een verborgen depressie

Wat veroorzaakt een midlife crisis?  

1. De verborgen depressie : Zie hieronder 
2. Meer over de verborgen depressie: Get Real 
3. Mannen mogen zich niet laten kennen :
Het masker van de held 
4. Het verlangen om te ontsnappen : 
Depressie en weg willen

  

1.De verborgen depressie

Als een midlifecrisis de oorzaak is van de plotselinge gedragsverandering van de man, wat veroorzaakt dan die crisis?
In de Amerikaanse bronnen wordt die crisis gezien als het gevolg van een al langer aanwezige verborgen depressie die in deze fase naar de oppervlakte komt. Het veranderde gedrag dat een man in midlifecrisis vertoont, is zijn manier om te proberen aan die depressieve gevoelens te ontkomen.  
Het begrip verborgen depressie is in Nederland niet erg bekend. Je kan je er ook weinig bij voorstellen. Want hoe kan een depressie verborgen zijn? Is het niet juist het kenmerk van een depressie dat iemand langere tijd zo ernstig in de put zit dat
hij dat voor niemand meer kan verbergen?
 
 
Hoe herken je een verborgen depressie?
 
De depressie wordt verborgen of gemaskeerd genoemd omdat die niet als zodanig herkend wordt.
Niet door de betreffende persoon en ook niet door zijn omgeving. Vaak ook niet door de huisarts. De man onderdrukt alle gevoelens die niet passen bij het soort man dat hij wil zijn. Toch komen die gevoelens soms naar de oppervlakte. Niet als depressief gedrag, maar vaak als prikkelbaarheid of agressie jegens anderen.
De man heeft dus niet het gevoel dat hij zelf een probleem heeft. Het probleem zit volgens hem bij anderen die hem tegenwerken, niet genoeg ondersteunen of niet genoeg waarderen. Dit kan leiden tot terugkerende conflicten op het werk
en in de privé sfeer.


Een ander kenmerk van een verborgen depressie is dat de man troost, afleiding of compensatie voor zijn onderhuidse negatieve gevoelens zoekt.
Bijvoorbeeld in overmatig alcoholgebruik of seksuele bevestiging. Of door zich op zijn werk, sporten, hobbies of andere activiteiten te storten.
Met als gemeenschappelijk kenmerk dat er een verslavend element in zit. De man is ervan afhankelijk om zich goed te voelen.
Een verborgen depressie manifesteert zich dus anders dan een zichtbare depressie. En kan alleen uit een aantal onderling samenhangende en langer bestaande gedragspatronen afgeleid worden       
 


 
Hoe ontstaat een verborgen depressie? 
 
Een verborgen depressie ontstaat vaak in de vroege jeugd. Er kan in die periode sprake zijn geweest van lichamelijke of geestelijke mishandeling of verwaarlozing. Of er is iets anders in de opvoeding fout gegaan waardoor de emotionele ontwikkeling niet goed verlopen is. Dat heeft bij de kleine jongen van toen geleid tot een negatief zelfbeeld. Ook al is hij
zich daar niet van bewust. Want hij leert meestal al vroeg hoe hij de pijn en de onzekerheid die het gevolg van dat slechte zelfbeeld zijn, kan vermijden. Bijvoorbeeld door erg zijn best te doen om aan de verwachtingen van anderen te voldoen.
Zoals goed presteren op school, bij het sporten en in zijn hobbies. Dat levert de waardering en erkenning op die hij zoekt
om zich goed te voelen.
Een negatief zelfbeeld kan ook tot gevolg hebben dat een kind zich juist erg terugtrekt en helemaal niet aan verwachtingen probeert te voldoen. Of tegendraads, agressief gedrag vertoont. Die laatste twee varianten worden eerder als problematisch herkend dan het gedrag van een kind dat erg afhankelijk is van erkenning en steeds probeert aan alle externe verwachtingen te voldoen.
 
  
Verborgen depressie en zelfmedicatie
 
Ook als volwassene zal een man met een verborgen depressie blijven zoeken naar manieren om door zijn prestaties erkenning van anderen te krijgen. Daarnaast zal hij ook op verschillende manieren troost en compensatie voor zijn negatieve gevoelens zoeken. Op die manier lukt het de man om via externe bevestiging in combinatie met de eerder genoemde 'feelgood' methodes zijn zelfbeeld op peil te houden. Dit wordt zelfmedicatie genoemd.
De betreffende man ziet zichzelf dan ook niet als iemand met angsten en onzekerheden. Hij voelt zich vaak het prettigst in een sterke rol en heeft een voorkeur voor mensen en situaties die hem daarin bevestigen. Andere reacties op zijn gedrag ervaart hij vaak als ongewenste kritiek. Ook bij zijn vrouw zal hij het tonen van kwetsbaarheid proberen te vermijden.
Daarom heeft hij moeite met echte intimiteit. Als je het hem zou vragen, zou hij zeggen dat hij zijn leven goed op orde heeft. De onderliggende depressie is dus niet als zodanig herkenbaar. Niet voor hemzelf en ook niet voor zijn omgeving.


Zelfmedicatie tijdens de midlifecrisis
 
Door alle verontrustende veranderingen tijdens de midlife overgang lukt het de man soms niet meer om de depressie met de oude vormen van zelfmedicatie onder controle te houden. Hij heeft sterker geschut nodig. Dat vindt hij in de belofte van hernieuwde vrijheid die hem hoop op een betere toekomst biedt. In de belofte van een nieuwe vrouw die hem geeft wat hij nodig heeft. En in de belofte van een heel nieuw leven waarin eindelijk zijn wensen en zijn geluk centraal staan. Hij ervaart het verlaten van zijn oude leven niet als een vrijwillige keuze. Hij ziet eenvoudigweg geen andere uitweg omdat hij dat leven associeert met een steeds sterker wordend gevoel van onmacht en mislukt zijn.


Lees ook:  http://www.get-real.info/blog/29/Verborgen_depressie.blog