Omgaan met een man in midlifecrisis

Wat kan je doen als je man een midlifecrisis heeft?
 
Nu je veel meer weet van een midlifecrisis en wat je mogelijk nog allemaal te wachten staat, rijst de vraag: hoe nu verder?  Met een andere vrouw in het spel is de situatie veel bedreigender dan als je man in zijn eentje zijn nieuwe opties gaat overdenken. Helaas komt dat laatste veel minder vaak voor. In het besef dat een midlifecrisis een langdurig traject met een onzekere afloop is, kan de aanwezigheid van een andere vrouw genoeg reden zijn om zelf meteen een scheiding in gang te zetten. Maar het is ook mogelijk dat je in deze fase nog geen definitief besluit wil nemen omdat er een lang gezamenlijk verleden is met veel wederzijds geinvesteerde liefde. Misschien hoop je dat hij tot bezinning komt en er ergens in de toekomst weer een gezamenlijk leven mogelijk is. Dan is het vooral van belang om te weten hoe je de tussenliggende tijd zo goed mogelijk doorkomt. Dat vereist dat je je hoofd helder houdt en je niet volledig laat leiden door alle emoties die op je afkomen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want vooral in de beginfase zullen gevoelens als ongeloof, woede, angst en verdriet heel erg de overhand hebben en bepalen hoe je reageert.
 
 
 

Je kan niet tot hem doordringen

In eerste instantie wil je hem gewoon tegenhouden. Hem ervan overtuigen dat hij niet weg mag gaan. Maar of je nu huilt, hem verleidt, of tegen hem schreeuwt, het zal hem niet echt raken. Hij heeft zich al langer emotioneel van je teruggetrokken. Je voelt je verlaten en verraden.
Als je meer te weten komt over wat een midlifecrisis eigenlijk inhoudt, ga je je man met andere ogen bekijken. Je realiseert je dat hij zichzelf niet is. Hij is een moegestreden held die altijd zijn best heeft gedaan, maar nu niet meer weet hoe hij verder moet. 
Hij verlangt terug naar de tijd dat hij een jongen was voor wie de hele wereld nog open lag. Dat verlangen zie je terug in de keuzes die hij nu maakt.  
 
 

 
Laat het hem zelf uitzoeken
  
Je zou hem het liefst iets over een midlifecrisis laten lezen. Maar dat heeft geen zin. In deze fase staat hij alleen open voor mensen en inzichten die hem sterken in zijn nieuwe belevingswereld. Wees er dus op voorbereid dat hij zichzelf totaal niet zal herkennen in verhalen, artikelen of boeken over een midlifecrisis. Laat staan dat hij zal accepteren dat hij tegen een depressie vecht. Zijn uitgangspunt is juist dat het niet aan hem ligt. Dat zijn teleurstelling en onvrede door anderen is veroorzaakt. Het erkennen van een midlifecrisis betekent verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen problemen en gedrag. Daar is hij in de eerste drie fases van de midlifecrisis nog niet toe in staat. Realiseer je dat je geen invloed  hebt op hem. En ook niet  op het proces waar hij nu in zit. Hij moet het zelf uitzoeken. Jij kunt niet meer dan hem daar tijd en ruimte voor geven.
 
 
Hoe kan je het beste met hem communiceren?  
 
Hij heeft je verteld over de andere vrouw. Uit zijn verhaal blijkt dat hij jullie relatie en met name jouw rol daarin als het probleem ziet. Daarom wil hij weg. Jij blijft achter met heel veel vragen. Maar verwacht van hem geen bevredigende antwoorden. Hij kan geen overtuigende verklaring  voor zijn gedrag geven. En hij weet zich geen raad met jouw emoties. Daarom zijn in de communicatie met je man de volgende regels een goede leidraad:
 
 • Hou de communicatie kort
 • Beperk je tot praktische, organisatorische of financiele zaken
 • Probeer emotionele uitbarstingen zoveel mogelijk te vermijden
 • Begin geen relatiegesprekken
 • Vraag niet naar de andere vrouw. Zij is een symptoom, niet de oorzaak.
   
  Sommige mannen lijken heel zeker van hun zaak. Anderen twijfelen erg. De twijfelende mannen zullen zelf contact blijven zoeken omdat ze de band met jou niet definitief willen doorsnijden. Als je man zelf initiatief tot contact neemt en wil praten over de relatie, beperk je dan vooral tot luisteren. Ga niet in de verdediging en probeer hem niet te beinvloeden. Je kan in deze fase toch niet echt tot hem doordringen. Wanneer de replay fase overgaat in de depressie, begint  zijn verdedigingsmuur scheuren te vertonen. Hij gaat zijn aandacht dan naar binnen richten en zich afvragen wat zijn eigen aandeel in de problemen is. Pas als hij in dat proces een eind gevorderd is, kan hij echt open met jou praten en naar je luisteren.

 •  http://www.get-real.info/blog/14/De_altijd_goed_strategie.blog

   
   

  Loslaten en afstand nemen 

  Deze communicatieregels regels geven je man de benodigde tijd en ruimte om zijn proces door te maken. Maar nog veel belangrijker: ze zijn goed voor jou!  Ze voorkomen dat je te veel op hem focust en dwingen je je eigen leven weer zo goed mogelijk op orde te krijgen. Ook jij hebt daarvoor tijd en ruimte nodig. De woorden 'tijd en ruimte' zijn de sleutel om zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te komen. Of je nu hoopt op een verzoening, in scheiding of gescheiden bent, de communicatieregels zijn hetzelfde. Zoek alleen contact over praktische, organisatorische of financiele zaken. Doe dat alleen als het echt nodig is. Hou het kort, maar vriendelijk en beleefd. Stuur niet aan op relatiegesprekken. Deze strategie voorkomt dat jezelf teveel meegezogen wordt in de maalstroom van heftige emoties die met een midlifecrisis gepaard gaan. Loslaten zal in het begin heel onnatuurlijk voelen. Je wilt er het liefst bovenop zitten. Maar dat zal je niet meer brengen dan een vals gevoel van controle en heel veel onrust. Hou dus afstand. Dat is het beste wat je in deze fase kunt doen.