Impact en afloop

De impact van een midlifecrisis
 
Niet iedere midlifecrisis verloopt hetzelfde bij iedere man. Sommige mannen reageren veel radicaler dan anderen.
Er zijn mannen die meteen het huis uit gaan en aangeven te willen scheiden. Sommigen gaan weg, maar willen niet meteen scheiden. Er zijn ook mannen die thuis blijven en de bestaande banden niet definitief lijken te willen verbreken. 
In verreweg de meeste gevallen is er sprake van een verhouding met een andere vrouw. De eigen vrouw weet meestal van niets. Het is voor haar een grote schok als de man het haar vertelt. In Amerika wordt dit moment 'dropping the bomb' genoemd. De man vertelt zijn vrouw dat hij nog wel van haar houdt, maar niet meer verliefd op haar is. Verliefd is hij op die ander, zijn soulmate. Omdat die hem zo goed begrijpt en hem geeft wat hij nodig heeft.
Er zijn ook mannen die niet aanhaken bij een andere vrouw. De crisis komt bij hun tot uiting in een combinatie van de andere genoemde kenmerken. In dat geval zal de eigen vrouw zich minder bedreigd voelen. En daardoor haar man meer tijd en ruimte kunnen geven om met zijn problematiek in het reine te komen. Als hij thuis blijft, kan het normale leven nog tot op zekere hoogte doorgaan. De crisis kan hierdoor minder heftig aanvoelen. Maar ook deze situatie is niet echt makkelijk, omdat het veel inlevingsvermogen en tact van de vrouw vereist om met haar prikkelbare, irrationele en op zichzelf gerichte partner om te gaan.
Hoe negatief de impact van een midlifecrisis is, wordt niet alleen bepaald door hoe rigoureus de man de banden met zijn dierbaren verbreekt en de vraag of er een andere vrouw in het spel is, maar ook door de duur van het hele proces.  Hoe langer het duurt  voor de man tot bezinning komt, hoe groter de kans dat zijn vrouw haar leven zo heeft ingericht dat daarin voor hem geen plaats meer is. 
 
 
Hoe loopt het af?
  
Wanneer de vrouw volledig op de hoogte is, zijn er in theorie vier mogelijkheden:
  • De man geeft aan te willen scheiden.
  • De vrouw geeft aan te willen scheiden.
  • De vrouw besluit haar man tijd en ruimte te geven om tot bezinning te komen in de hoop dat de                                   relatie daarna hersteld kan worden. Maar de man komt niet of te laat tot bezinning.
  • De vrouw geeft haar man tijd en ruimte. De man komt tot bezinning en er volgt een verzoening
Als man of vrouw meteen een scheiding wil, kan de ander die scheiding niet tegenhouden. Maar uit de verhalen op amerikaanse websites blijkt dat zelfs een scheiding niet alijd een definitief einde is. In een latere fase kan het alsnog tot een verzoening komen.
Gezien de looptijd van een gemiddelde midlifecrisis moet dan wel eerder in jaren dan in maanden gedacht worden. 
 
 
 
Een midlifecrisis is een langdurig proces
 
De realiteit is dat een midlifecrisis een langdurig proces is. Er is geen snelle oplossing. Soms zal de man blijk geven van nieuwe inzichten. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij zich daar blijvend naar kan gedragen. Op de verschillende Amerikaanse forums blijkt er ook regelmatig sprake te zijn van wat 'valse verzoening' wordt genoemd. De man gaat dan te snel en om de verkeerde reden terug naar zijn vrouw. De man verruilt zijn afhankelijkheid van de soulmate, voor hernieuwde afhankelijkheid van zijn vrouw. Hij zoekt de oplossing nog steeds buiten zichzelf. Er is dus nog niets opgelost. Na een aanvankelijk geluksgevoel barst dan na verloop van tijd de zeepbel weer uit elkaar. Het kost veel tijd voordat de man in staat is tot een echt duurzame gedragsverandering. 
Zolang de vrouw de band met haar man niet zelf definitief doorsnijdt, blijft ze emotioneel betrokken bij het proces waar hij doorheen gaat. Dat is niet makkelijk. Ze zal steeds proberen te duiden in welke fase hij zit. Of hij al vordert richting bezinning. Ze zal alles wat hij zegt en doet op de meest hoopvolle manier interpreteren. Ze wil gewoon dat al die ellende voorbij is en hij weer die betrouwbare vent wordt die hij daarvoor altijd was.
 
 
 
Succesverhalen en verzoeningsverhalen
  
De Amerikaanse forums maken een onderscheid tussen succesverhalen en verzoeningsverhalen. Beiden hebben een happy end, maar wel op een andere manier.
Succesverhalen gaan over vrouwen die hun eigen leven, al dan niet met een nieuwe partner, een succesvol vervolg gegeven hebben. Deze vrouwen melden vaak dat ze sterker uit de  crisis zijn gekomen en hun nieuwe leven vorm hebben gegeven op een manier waarin ze beter tot hun recht komen. Lees het verhaal van een bezoekster van deze site: Vijftien jaar later
De verzoeningsverhalen getuigen van het proces van voorzichtig weer nader tot elkaar komen waarbij de vertrouwensbreuk hersteld moet worden en een nieuw gezamenlijk toekomstbeeld moet worden gevonden.